free bootstrap themes

In 5 stappen naar werk

DE JOBCAMP

 een bijzonder energieke vorm van actieve loopbaanbegeleiding met geïntegreerde bewegingsvormen, uitdagende activiteiten en tools

1

Intake- en vraagstelling

• Gekeken- en gevraagd wordt naar de lichamelijke-en geestelijke conditie
• Wat is de reden van komst?
• Verwachting(en)?
• CV chronologie
• Intrinsieke motivatie
• Commitment

2

Jobcampmetermethode

• Deze compacte en krachtige methode laat in een korte tijd zien wat je de afgelopen jaren gedaan hebt en wat je de komende periode mag doen om straks gezond en op een prettige manier oud te kunnen worden

3

Sun-Tzu

• In een doorontwikkeld format ge-ent op de inzichten van Sun Tzu werk je als kandidaat o.a. aan: zelfinzicht, competenties, gesprekstraining, brief, CV, weerbaarheid, pitchen, netwerken etc.
• Dynamische, interactieve workshops gegeven door Jobcampers ondersteunen de kandidaten bij het behalen van de gestelde doelen

4

Aan de slag

• In de lijn van Sun-Tzu wordt er een aanvals- en tijdplan opgesteld
• Programma’s voor: 1-4-12 of 16 weken
• Trajecten kennen een gemiddelde doorloop van: 3-6-9 maanden
• Tussentijdse rapportage en voortgangsbijeenkomsten maken hier onderdeel van uit
• Contractscreening t.b.v. nieuwe werkgever

5

Doel bereikt

• Evaluatie|Reflectie
• Hoe heb je het traject en/of programma ervaren?
• Start van het nazorgtraject (o.a. proeftijdbegeleiding, schaduwmanagement)